Bánh xe Niuli Nylon (250/300/350/400kg)

Nhãn hiệu: TW-Lift
Mã sản phẩm: NYLON WHEEL
Tình trạng: Còn hàng

Niuli việt nam


Tel: (08) 6681 7761

Email: info@xe-nang.com.vn

nylon

swivel

C550S/NW1050CB2/PG
C550S/NW1350CB2/PG
C550S/NW1550CB2/PG
C550S/NW2050CB2/PG

100
125
150
200

50
50
50
50

80
97
116
150

350
400
450
500

143
165
190
240

duplex bearing

nylon

rigid

C550R/NW1050CB2/PG
C550R/NW1350CB2/PG
C550R/NW1550CB2/PG
C550R/NW2050CB2/PG

100
125
150
200

50
50
50
50

 

350
400
450
500

143
165
190
240

duplex bearing

nylon

side brake

C550B/NW1050CB2/PG
C550B/NW1350CB2/PG
C550B/NW1550CB2/PG
C550B/NW2050CB2/PG

100
125
150
200

50
50
50
50

80
97
116
150

350
400
450
500

143
165
190
240

duplex bearing

nylon

complete brake

C550H/NW1050CB2/PG
C550H/NW1350CB2/PG
C550H/NW1550CB2/PG
C550H/NW2050CB2/PG

100
125
150
200

50
50
50
50

80
97
116
150

350
400
450
500

143
165
190
240

duplex bearing