Bánh xe Niuli PU IRON-CORE-FLAT(250/300/350/400kg)

Nhãn hiệu: TW-Lift
Mã sản phẩm: IRON-CORE PU WHEEL(Flat)
Tình trạng: Còn hàng

Niuli việt nam


Tel: (08) 6681 7761

Email: info@xe-nang.com.vn

Material

Type

Item

Diameter
(mm)

Width
(mm)

Turning radius
(mm)

Load
(kg)

Height
(mm)

Bearing

Iron-core PU(flat)

swivel

C550S/PU4200/B3/TG
C550S/PU5200/B3/TG
C550S/PU6200/B3/TG
C550S/PU8200/B3/TG

100
125
150
200

50
50
50
50

80
97
116
150

250
300
350
400

143
165
190
240

duplex bearing

Iron-core PU(flat)

rigid

C550R/PU4200/B3/TG
C550R/PU5200/B3/TG
C550R/PU6200/B3/TG
C550R/PU8200/B3/TG

100
125
150
200

50
50
50
50

 

250
300
350
400

143
165
190
240

duplex bearing

Iron-core PU(flat)

side brake

C550B/PU4200/B3/TG
C550B/PU5200/B3/TG
C550B/PU6200/B3/TG
C550B/PU8200/B3/TG

100
125
150
200

50
50
50
50

80
97
116
150

250
300
350
400

143
165
190
240

duplex bearing

Iron-core PU(flat)

complete brake

C550H/PU4200/B3/TG
C550H/PU5200/B3/TG
C550H/PU6200/B3/TG
C550H/PU8200/B3/TG

100
125
150
200

50
50
50
50

80
97
116
150

250
300
350
400

143
165
190
240

duplex bearing