Bánh xe Niuli Cao su IRON-CORE RUBBER (250/300/350/400kg)

Nhãn hiệu: TW-Lift
Mã sản phẩm: IRON-CORE RUBBER WHEEL
Tình trạng: Còn hàng

Niuli việt nam


Tel: (08) 6681 7761

Email: info@xe-nang.com.vn

Material

Type

Item

Diameter
(mm)

Width
(mm)

Turning radius
(mm)

Load
(kg)

Height
(mm)

Bearing

Iron-core rubber MR

swivel

C550S/MR1050
C550S/MR1350
C550S/MR1550
C550S/MR2050

100
125
150
200

50
50
50
50

80
97
116
150

250
300
350
400

143
165
190
240

duplex bearing

Iron-core rubber MR

rigid

C550R/MR1050
C550R/MR1350
C550R/MR1550
C550R/MR2050

100
125
150
200

50
50
50
50

 

250
300
350
400

143
165
190
240

duplex bearing

Iron-core rubber MR

side brake

C550B/MR1050
C550B/MR1350
C550B/MR1550
C550B/MR2050

100
125
150
200

50
50
50
50

80
97
116
150

250
300
350
400

143
165
190
240

duplex bearing

Iron-core rubber MR

complete brake

C550H/MR1050
C550H/MR1350
C550H/MR1550
C550H/MR2050

100
125
150
200

50
50
50
50

80
97
116
150

250
300
350
400

143
165
190
240

duplex bearing