Bánh xe Niuli PP C550 (250/300/350/400kg)

Nhãn hiệu: TW-Lift
Mã sản phẩm: PP WHEEL C550
Tình trạng: Còn hàng

Niuli việt nam


Tel: (08) 6681 7761

Email: info@xe-nang.com.vn

Material

Type

Item

Diameter
(mm)

Width
(mm)

Turning radius
(mm)

Load
(kg)

Height
(mm)

Bearing

PP

swivel

C550S/PP1042CB3
C550S/PP1342CB3
C550S/PP1542CB3
C550S/PP2042CB3

100
125
150
200

50
50
50
50

80
97
116
150

250
300
350
400

143
165
190
240

duplex bearing

PP

rigid

C550R/PP1042CB3
C550R/PP1342CB3
C550R/PP1542CB3
C550R/PP2042CB3

100
125
150
200

50
50
50
50

 

250
300
350
400

143
165
190
240

duplex bearing

PP

side brake

C550B/PP1042CB3
C550B/PP1342CB3
C550B/PP1542CB3
C550B/PP2042CB3

100
125
150
200

50
50
50
50

80
97
116
150

250
300
350
400

143
165
190
240

duplex bearing

PP

complete brake

C550H/PP1042CB3
C550H/PP1342CB3
C550H/PP1542CB3
C550H/PP2042CB3

100
125
150
200

50
50
50
50

80
97
116
150

250
300
350
400

143
165
190
240

duplex bearing