Bánh xe Niuli PP C250 (100/110/120kg)

Nhãn hiệu: TW-Lift
Mã sản phẩm: PP WHEEL C250
Tình trạng: Còn hàng

Niuli việt nam


Tel: (08) 6681 7761

Email: info@xe-nang.com.vn

Material

Type

Item

Diameter
(mm)

Width
(mm)

Turning radius
(mm)

Load
(kg)

Height
(mm)

Bearing

PP

swivel

C250S/PP3140
C250S/PP4140
C250S/PP5140

75
100
125

32
32
32

77
94
100

100
110
120

111
137
164

duplex bearing

PP

rigid

C250R/PP3140
C250R/PP4140
C250R/PP5140

75
100
125

32
32
32

 

100
110
120

111
137
164

duplex bearing

PP

threaded stem swivel

C250S/PP3140/T1235
C250S/PP4140/T1235
C250S/PP5140/T1235

75
100
125

32
32
32

77
94
100

100
110
120

111
137
164

duplex bearing

PP

side brake

C250B/PP3140
C250B/PP4140
C250B/PP5140

75
100
125

32
32
32

77
94
100

100
110
120

111
137
164

duplex bearing

PP

threaded stem side brake

C250B/PP3140/T1235
C250B/PP4140/T1235
C250B/PP5140/T1235

75
100
125

32
32
32

77
94
100

100
110
120

111
137
164

duplex bearing

PP

complete brake

C250P/PP3140
C250P/PP4140
C250P/PP5140

75
100
125

32
32
32

77
94
100

100
110
120

111
137
164

duplex bearing