Tel
0962 972 250
Menu
Giới thiệu xe nâng Việt Xanh Sản phẩm xe nâng Việt Xanh


Material

Type

Item

Diameter
(mm)

Width
(mm)

Turning radius
(mm)

Load
(kg)

Height
(mm)

Bearing

Iron-core PU(arc)

swivel

C550S/PU1040CB3ra/TG
C550S/PU1340CB3ra/TG
C550S/PU1540CB3ra/TG
C550S/PU2040CB3ra/TG

100
125
150
200

50
50
50
50

80
97
116
150

250
300
350
400

143
165
190
240

duplex bearing

Iron-core PU(arc)

rigid

C550R/PU1040CB3ra/TG
C550R/PU1340CB3ra/TG
C550R/PU1540CB3ra/TG
C550R/PU2040CB3ra/TG

100
125
150
200

50
50
50
50

 

250
300
350
400

143
165
190
240

duplex bearing

Iron-core PU(arc)

side brake

C550B/PU1040CB3ra/TG
C550B/PU1340CB3ra/TG
C550B/PU1540CB3ra/TG
C550B/PU2040CB3ra/TG

100
125
150
200

50
50
50
50

80
97
116
150

250
300
350
400

143
165
190
240

duplex bearing

Iron-core PU(arc)

complete brake

C550H/PU1040CB3ra/TG
C550H/PU1340CB3ra/TG
C550H/PU1540CB3ra/TG
C550H/PU2040CB3ra/TG

100
125
150
200

50
50
50
50

80
97
116
150

250
300
350
400

143
165
190
240

duplex bearing

 

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến

Bánh xe Niuli PU IRON-CORE-ARC(250/300/350/400kg)

  • Nhãn hiệu: TW-Lift
  • Mã sản phẩm: IRON-CORE PU WHEEL(arc)
  • Tình trạng: Còn hàng

0 đánh giá / Viết đánh giáMã QR CODE cho sản phẩm này

qr code


Sản phẩm liên quan

Bánh xe Niuli Nylon (250/300/350/400kg)

Bánh xe Niuli Nylon (250/300/350/400kg)

nylon swivel C550S/NW1050CB2/PG C550S/NW1350CB2/PG C550S/NW1550CB2/PG C550S/NW2050..

Bánh xe Niuli Cao su IRON-CORE RUBBER (250/300/350/400kg)

Bánh xe Niuli Cao su IRON-CORE RUBBER (250/300/350/400kg)

Material Type Item Diameter (mm) Width (mm) Turning radius (mm) ..

Bánh xe Niuli PU IRON-CORE-FLAT(250/300/350/400kg)

Bánh xe Niuli PU IRON-CORE-FLAT(250/300/350/400kg)

Material Type Item Diameter (mm) Width (mm) Turning radius (mm) ..

Bánh xe Niuli PP C250 (100/110/120kg)

Bánh xe Niuli PP C250 (100/110/120kg)

Material Type Item Diameter (mm) Width (mm) Turning radius (mm) ..

Bánh xe Niuli PP C550 (250/300/350/400kg)

Bánh xe Niuli PP C550 (250/300/350/400kg)

Material Type Item Diameter (mm) Width (mm) Turning radius (mm) ..